Klinger Franz

* 5. 6. 1860 Kyjov – + 7. 8. 1917 Opava

Opavský okresní hejtman.

Franz Klinger pocházel z rodiny soudních úředníků. Když se v roce 1860 narodil, byl jeho otec Gustav Klinger adjunktem okresního úřadu v Kyjově. Později zastával úřad okresního hejtmana v Bílsku (dnes Bielsko, Polsko). Franzův dědeček Gottfried Klinger byl místodržitelským radou v Brně. Matka Emilie Hromádková byla dcerou Franze Hromádky, rady zemského soudu a přednosty okresního úřadu ve Vsetíně.

Franz Klinger vystudoval práva ve Vídni. Ještě jako jednoroční dobrovolník v hodnosti poručíka se oženil 9. října 1888 v opavském kostele sv. Ducha. Byl tehdy zaměstnán u zemské vlády slezské jako konceptní praktikant. Jeho manželkou se stala tehdy devatenáctiletá Marie, dcera Matiase Plachkého, majitele domu v Opavě na Nádražní ulici č. 8 (dnes Janská).

Manželé Klingerovi měli dva syny a dvě dcery. Prvorozený Bruno (*1889) se stal vrchním kontrolorem státní banky ve Vídni, kde žil se svou manželkou Marií rozenou Röhrichovou. Také druhý syn Franz (*1892) byl ve Vídni bankovním úředníkem. Nejmladší dcera Elisabeth se stala lékárnicí a pracoval v opavské lékárně U Zlatého orla na ulici Horním náměstí č. 48 (dnes tudy vede podloubí).

Okresní hejtmanství v Opavě bylo úřadem státní správy pro politický okres Opava – venkov. Sídlo úřadu se nacházelo v rohovém domě na adrese Panská (dnes Masarykova) č. 16, v němž byla po druhé světové válce známá restaurace Vesmír. Franz Klinger zastával úřad okresního hejtmana od roku 1905 až do své náhlé smrti. Z titulu své funkce byl rovněž členem okresní školní rady pro obvod Opava – venkov a také byl radou opavského zemského soudu.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 18, třída roh, hrob 1)  Zobrazit hrob na mapě 

Franz Klinger zemřel v Opavě 7. srpna 1917 po srdečním infarktu ve věku 57 let. Byl pohřben o dva dny později ro rohové hrobky, která byla rodinou zakoupena. V říjnu 1921 sem byla pochována matka jeho manželky, Elisabetha Plachká, která zemřela ve věku 89 let. Marie Klingerová žila v Opavě do počátku 30. let a poté se přestěhovala za svými syny do Vídně.

Bruno Klinger zemřel ve věku 45 let ve Vídni 1. října 1934. Byl převezen do Opavy a 5. října 1934 pohřben do rodinné hrobky. Rovněž jeho mladší bratr Franz zemřel ve 45 letech ve Vídni a byl převezen do Opavy, kde byl jako poslední pochován do rodinného hrobu 13. května 1937.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.