Konečný Edmund

* 17. 10. 1863 Opava – + 16. 7. 1932 Opava

Městský strážník a policejní inspektor.

Pocházel z obyčejných poměrů. Jeho otec, Josef Konečný, stejně jako dědeček Franz Konečný, byli nádeníci, žijící v osadě Karlovec, kde se Edmund narodil v domě č. 3. Vyučil se strojním zámečníkem. Dne 8. října 1892 si v kostele Panny Marie vzal za manželku Anežku Grodovou, jež se narodila v roce 1862 v Brance v rodině zahradníka.

Manželé Koneční měli dvě děti, které se dožili dospělosti. Syn Eugen se narodil 7. června 1893. Měl ještě dvojče jménem Oskar, jenž ale zemřel již 16. července 1893. Eugen pracoval jako kontorista (obchodní příručí) v semenářství Bratři Skasikové (14/roh/1) a po první světové válce ve velkoobchodě Hermann a Vogel na Hrnčířské ulici. Druhým dítětem Konečných byla dcera Valerie, narozená 21. září 1894. Provdala se za Friedricha Hohlera, montéra původem z Vídně. Pracovala jako úřednice v Elektrických podnicích města Opava. Zemřela ve věku 28 let na tuberkulózu 11. března 1923.

Městská bezpečnostní stráž byla v Opavě zřízena 20. května 1874 podle vzoru vídeňské. Zpočátku sloužilo 17 strážníků, avšak jejich počet se zvyšoval, jak se rozrůstalo město a síť ulic. V roce 1888 byl počet strážníků zvýšen na 24 a v roce 1892 na 32 mužů. Dne 1. srpna 1893 byl přijat jako strážník Edmund Konečný (Konetschny). Bezpečnostní stráž měla svou centrálu v budově radnice na Horním náměstí a čtyři služebny na Senném trhu (náměstí Osvoboditelů), ulicích Gabelsbergově (Mařádkova), Rossyho (Mírová) a na Beethovenově náměstí (náměstí Svobody). Mezi centrálou a služebnami bylo od roku 1905 telefonické spojení.

V roce 1911 byl stav mužstva bezpečnostní stráže v Opavě navýšen na 44 osob. Před vypuknutím první světové války bylo ve stráži zaměstnáno již 56 mužů. Z nich muselo hned v roce 1914 36 narukovat do armády. Edmunda Konečného se služba na frontě již netýkala.

Po první světové válce byl Edmund Konečný povýšen na velitele strážní hlídky. V 60 letech odešel po 30 odsloužených letech do výslužby s hodností policejního inspektora, což byla hodnost vyhrazená pro velitele bezpečnostní stráže.

Rodina Edmunda Konečného bydlela do roku 1901 v domě na Jaktařské (dnes Krnovská) č. 51. Poté se přestěhovali do domu na Olomoucké č. 26 a od roku1930 žili na Laudonově (Dostojevského) č. 15.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 19, třída I, hrob 74)  Zobrazit hrob na mapě

Hrob byl pořízen v roce 1923 pro Valerii Hohlerovou. O devět let později sem byl pochován Edmund Konečný, jenž zemřel 16. července 1932 na následky nemoci jater. Jeho pozůstalá vdova Anežka zemřela 10. prosince 1942 ve věku 80 let a byla do rodinné hrobky pochována jako poslední.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.