Ott Franz

25. 5. 1821 Kovářská (okr. Chomutov) – + 28. 10. 1901 Opava

Důlní inspektor.

Franz Ott pocházel z obce Kovářská na Chomutovsku. Narodil se v rodině Johanna Otta, úředního kontrolora horního úřadu. Franzův dědeček, taktéž jménem Franz, byl topičem v železárnách v Kovářské. Franzova matka Antonia byla dcerou magistrátního rady Norberta Richtera z Lokte.

Franz Ott do Opavy přišel teprve v roce 1899 jako penzionovaný báňský inspektor. Oba manželé byli příslušní do Příbrami, kde Franz Ott pracoval. Jeho manželka Ernestina byla dcerou Petra De Conincka, majitele svobodného dvora ve vsi Dubenec ve farnosti Pičín v okrese Příbram.

Vazba rodiny Ottovy na Opavu vznikla sňatkem Gabriely Ottové, která se narodila manželům Franzi a Ernestině Ottovým 12. června 1861 v Přívoze. Franz Ott byl v té době zaměstnán jako důlní inženýr u Severní dráhy v Přívoze. Gabriela si vzala za manžela učitele na opavském německém gymnáziu Johanna Lisska, jenž se narodil v roce 1853 ve Velkých Hošticích. Gabriela Lissková ovdověla v lednu 1891, když krátce po sobě zemřeli jak její manžel Johann na plicní tuberkulózu, tak jejich dvouletý syn Ernst na spálu.

V Opavě krátce žil a zemřel ještě syn manželů Ottových jménem Leo, který byl vystudovaným právníkem. Zemřel v Opavě v červnu 1897 ve věku 32 let na chrlení krve.

Další dcera jménem Marie (* 1867) se provdala v srpnu 1891 v Moravské Ostravě za inženýra Jana Němejce, pracovníka u Severní dráhy v Michálkovicích. Němejc pocházel z Nepomuku v jižních Čechách, byl synem tamějšího měšťana a řezníka.

V Opavě bydleli manželé Ottovi od roku 1899 na Engelsbergově (dnes Mánesova) ulici č. 9. 

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 11, třída roh, hrob 1)  Zobrazit hrob na mapě 

Ing. Franz Ott zemřel 28. října 1901 ve věku 80 let. Byl pohřben o dva dny později. Dne 3. prosince 1901 byly do hrobu uloženy exhumované ostatky Johanna a Ernsta Lisskových, kteří zemřeli v lednu 1891. V listopadu 1901 byly exhumovány z původního hrobu a sem uloženy i ostatky Dr. Leo Otta. Vdova Ernestine Ottová zemřela v dubnu 1906 ve věku 71 let na následky mozkového krvácení. Jako poslední sem byli pochováni manželé Němejcovi. Ing. Jan Němejc zemřel v Opavě v červenci 1934 ve věku 80 let. Jeho pozůstalá vdova Marie Němejcová, rozená Ottová, zemřela v 74 letech v dubnu 1942.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.