Rodler Emil

* 6. 10. 1831 Zábřeh na Moravě – + 28. 12. 1887 Opava

Opavský purkmistr.

Jeho funkční období v čele městské samosprávy patří mezi nejkratší. Opavským purkmistrem byl jen rok a půl. V červenci 1886 zemřel náhle purkmistr Moritz Rossy a v nové volbě byl Emil Rodler zvolen 21 hlasy z celkových 28 jeho nástupcem. Z titulu své funkce byl rovněž ředitelem městské spořitelny. Za kurii měst byl v roce 1886 zvolen i poslancem slezského zemského sněmu. Poslancem byl již v letech 1867 až 1877.

Jeho otec Filip Rodler byl vrchnostenským úředníkem v Zábřehu a Moravské Třebové, kde Emil navštěvoval gymnázium a poté vystudoval v Olomouci práva. Od roku 1855 Rodler žil v Opavě a pracoval jako advokátní koncipient a od roku 1860 jako advokát. V roce 1870 se Rodler stal zemským advokátem pro Opavu. Měl pověst zkušeného právníka. Poprvé se stal členem opavské městské rady po volbách v roce 1879. Pracoval v různých komisích a v právní sekci.

V roce 1862 uzavřel Rodler sňatek v kostele sv. Ducha s Karolinou Glassnerovou (*1843), dcerou pekařského mistra Martina Glassnera. Rodlerova rodina žila v domě Glassnerových na Hradecké č. 18. Syn Hermann Rodler (*1868) byl zaměstnán u ředitelství pošt. Dcera Stefanie (*1863) si v roce 1887 vzala za manžela ing. Hermanna Hampla (*1861), jenž byl synem zemského sekretáře Hugo Hampla (1824–1879).

Emil Rodler zemřel ve věku pouhých 56 let na následky mozkové mrtvice. Zesnulý byl pohřben 30. prosince 1887 na tehdejším městském hřbitově v místech současného kostela sv. Hedviky.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 14, třída I, hrob 1-3)  Zobrazit hrob na mapě

Hrobové místo (trojhrob 14/I/1-3) pořídila rodina strojního inženýra Hugo Hampla v roce 1910. Hugo byl bratrem Hermanna Hampla, manžela Stefanie Rodlerové. Hugo Hampel (*1856) byl slezským zemským poslancem za kurii města Opavy v letech 1896 až 1910. Pracoval ve společnost pro prověřování parních kotlů. Byl také členem opavské městské rady.

Hugo Hampel zemřel 22. června 1910 ve věku 54 let na infarkt. Byl jako první pohřben do rodinné hrobky 24. června 1910. V dubnu následujícího roku zemřel ve 49 letech Hermann Hampel. Při příležitosti jeho pohřbu byli ze starého hřbitova přeneseny ostatky příbuzných, mezi nimi také purkmistra Emila Rodlera. Další členové rodiny Hamplů byli do hrobu pochováni v roce 1912 a 1918.

V hrobě jsou dále pochováni Hermann Rodler a jeho dvanáctiletý syn Dietrich. Oba zemřeli v roce 1920.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.