Scheich Rudolf

* 24. 3. 1861 Opava – + 21. 8. 1912 Opava

Ředitel opavského německého gymnázia.

Rudolf Scheich se narodil v Opavě (město č. 131, dnes Dolní náměstí č. 1) v rodině Johanna Scheicha, který byl v té době odhadním katastrálním komisařem s působištěm ve městě Tarnow v Malopolsku. Později působil jako finanční rada ve Vídni. Scheichové pocházeli ze Štýrského Hradce. Rudolfův dědeček Martin Scheich zde byl učitelem. Rudolfova matka Karolina byla dcerou opavského měšťana a výrobce mýdla Josefa Sommera.

Rudolf Scheich navštěvoval v letech 1871 až 1879 gymnázium na Tereziánské akademii ve Vídni. Po složení maturitní zkoušky 11. července 1879 zahájil studium na filozofické fakultě Vídeňské univerzity. Ve věku 24 let, dne 26. června 1885, složil zkoušku způsobilosti k vyučování na gymnáziích. Jeho hlavním oborem byla němčina a německá literatura, jako vedlejší předměty mohl vyučovat latinu a řečtinu. Zkušební rok zahájil na akademickém gymnáziu ve Vídni a v roce 1886 byl jmenován suplentem na německém státním gymnáziu v Praze na Malé Straně. Dne 26. července 1888 byl Scheich jmenován skutečným učitelem a přidělen na státní gymnázium do Hranic na Moravě. V roce 1891 získal Scheich definitivu.

V Hranicích se Rudolf Scheich se v dubnu 1890 oženil Mathildou, dcerou zdejšího obchodníka Karla Kotoučka. Společně měli dva syny a jednu dceru. Na hranickém gymnáziu učil Scheich do léta 1899, načež byl přidělen na státní piaristické gymnázium ve vídeňském 8. obvodu.

Císařským rozhodnutím z 25. března 1907 byl Rudolf Scheich jmenován ředitelem opavského německého gymnázia. V budově gymnázia, kde v současnosti sídlí střední škola průmyslová a umělecká, bydlela rodina Scheichova ve služebním bytě.

Ačkoli Rudolf Scheich řídil v Opavě německé gymnázium pouze pět let (1907–1912), zanechal mezi kolegy i žáky ústavu trvalou památku. Rádi vzpomínali na jeho lidský a neuatoritativní způsob vedení školy. Kromě pedagogické práce se Scheich věnoval i literární vědě. Publikoval několik prací o rakouském spisovateli a dramatikovi 19. století Franzovi Grillparzerovi. Kromě jazyků, které vyučoval, ovládal také italštinu a francouzštinu. V Opavě byl Scheich členem kuratoria Muzea Františka Josefa pro umění a řemesla a členem výboru pro vzdělávání žen.

Oba synové Rudolfa Scheicha se vystudovali univerzitu. Rudolf (*1896) byl lékař a v roce 1926 si vzal za manželku Gretu, dceru soudního rady Richarda Pilawky (20/I/55). Také Greta byla lékařkou. V Opavě na Horním náměstí č. 63 měli oba manželé ordinace. Mladší syn Johann (*1905) byl učitelem, zprvu v Opavě a před druhou světovou válkou se přestěhoval s manželkou do Ostravy. Dcera Rudolfa Scheicha jménem Martha (*1893) byla učitelkou na chlapecké škole v Opavě.

V pondělí 20. května 1912 ve večerních hodinách byl Rudolf Scheich postižen mozkovou mrtvicí, následkem čeho zůstal trvale upoután na lůžku. Zemřel po třech měsících ve věku 51 let 21. srpna 1912. Byl pochován o dva dny později do rodinného hrobu. Jako druhá a poslední sem byla pohřbena jeho pozůstalá vdova Mathilda, jež zemřela 26. listopadu 1935 ve věku 68 let.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 8, třída I, hrob 26)  Zobrazit hrob na mapě

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.