Scherz Karl

* 1800 Brno – + 19. 9. 1865 Opava

Opavský okresní hejtman.

Karl Scherz měl se svou manželkou Karolinou (*1810) syna a dceru. Syn Emil se narodil v roce 1838 v Brně. Karl Scherz byl v té době v brně guberniálním koncipistou. Stejně jako jeho otec vystudoval Emil Scherz práva a provozoval v Opavě advokátní kancelář na Solné č. 43 a později na Horním náměstí č. 36 a nakonec na Pekařské č. 18. Jeho manželkou se stala Johanna (*1843), dcera opavského lékaře Antona Hadwigera.

Po reformě státní správy následkem revolučních událostí roku 1848 byly zřízena okresní hejtmanství, jež zahájila svou činnost v roce 1850. Prvním okresním hejtmanem v Opavě byl Karl Scherz. Svůj úřad zastával až do roku 1860, kdy byl ve věku 60 let penzionován. Bydlel se svou ženou v domě na ulici Mezi trhy č. 315 (v současnosti je v těchto místech cukrárna). Karl Scherz zemřel ve věku 65 let na následky mozkového krvácení. Byl pochován na městském hřbitově, který se tehdy nacházel v místech dnešního kostela svaté Hedviky. Pozůstalá vdova Karolina se odstěhovala do Vídně, kde zemřela 8. dubna 1875. Byla převezena do Opavy a pohřbena do hrobu k manželovi.

Současné hrobové místo je trojhrobem (15-16-17), jenž byl pořízen v roce 1896. Dne 30. ledna 1896 zemřel ve věku 25 let na následky ochrnutí srdce Wilhelm Scherz, syn advokáta Emila Scherze. Byl sem pochován jako první 1. února toho roku.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 4, třída I, hrob 15-17)  Zobrazit hrob na mapě

Dalším pohřbeným byl Dr. Emil Scherz, jenž zemřel ve věku 59 let 28. srpna 1897 na mozkovou mrtvici. V roce 1907 byla provedena exhumace předků ze starého městského hřbitova, a to Karla Scherze (+1865), jeho manželky Karoliny (+1875) a rodičů Johanny Scherzové, rozené Hadwigerové. Ta zemřela 7. února 1913 ve věku 69 let na zápal plic. Posledním pochovaným v tomto hrobě byla v červenci 1941 Ottilie Scherzová, která zemřela ve věku 70 let 4. července 1941 v Pendlově sanatoriu.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.