Lichtenštejn Jan Adam Josef I.

*19. 11. 1726 – + 18. 8. 1781 

Kníže opavský a krnovský, císařský tajný rada a komoří, zakladatel františkánské primogenitury rodu Lichtenštejnů.

Jan Adam Lichtenštejn byl nejstarším synem císařského nejvyššího hofmistra Emanuela Jose-fa Jana Lichtenštejna (1700–1771) a jeho manželky hraběnky Marie Antonie z Dietrichštejna (1706–1777). Již v roce 1746 zastával úřad císařského tajného rady a od roku 1778 prezidenta panského stavu v Dolních Rakousích. 21. 8. 1771 obdržel Řád zlatého rouna. Oženil se v roce 1750 s hraběnkou Marií Leopoldinou ze Šternberka a s ní založil primogenituru rodu Lichteštejnů.

Z jeho synů se nejvíce proslavil Jan Josef I. (1760–1836) jako císařský generál v napoleonských válkách. Především se připomíná jeho účast v bitvě u Slavkova, kde se svými kyrysníky zastavil francouzskou jízdu a později kryl na svém úseku ústup rusko-rakouských jednotek. Rozhodné vystoupení rakouské těžké jízdy pod velením polního maršálka Lichtenštejna bylo vlastně jediným úspěchem spojenců, kterého v této bitvě s Napoleonem dosáhli.

PhDr. Josef Gebauer