Lichtenštejn Josef Václav Vavřinec

* 9. 8. 1696 Praha – + 10. 2. 1772 Vídeň 

Vrchní velitel císařské armády, císařský velvyslanec ve Francii a Německu, guvernér Lombardie. 

Byl synem císařského polního maršálka Filipa Erasma Lichtenštejna a ovdovělé vévodkyně Sachsen-Weissenfels, Kristiny Terezie hr. von Löwenstein-Wertheim-Rochefort. Po otci zdědil život zasvěcený vojenské kariéře. Studoval v pražském Karolínu, v roce 1715 vstoupil do armády a hned v následujících letech se vyznamenal v bojích proti Turkům, zúčastnil se bojů o Petrovaradínskou pevnost (1716) a dobývání Bělehradu (1718). V roce 1745 byl povýšen do hodnosti polního maršála na italské frontě. 16. 6. 1746 zvítězil u Piacenzy v boji proti španělským a francouzským vojskům a poté byl jmenován generalissimem rakouské armády v Itálii. V roce 1753 byl vrchním velitelem na uherském bojišti. Zasloužil se o reorganizaci rakouského dělostřelectva, kterou ocenil i pruský král Fridrich II. V roce 1735 se stal císařským vyslancem v Berlíně, v letech 1737–40 u francouzského dvora ve Versailles. V roce 1740 byl pak jmenován guvernérem v Lombardii. Za vojenské zásluhy obdržel Řád zlatého rouna a velkokříž Řádu sv. Štěpána. Oženil v roce 1718 se svou sestřenicí Annou Marií Antonií (1699–1753), dcerou knížete Antonína Floriána z Lichtenštejna, s níž měl syna Filipa Antonína, ale ten po čtyřech letech zemřel.

PhDr. Josef Gebauer