Lichtenštejn Karel Eusebius

* 11. 4. 1611 – + 3. 2. 1684 

Kníže opavský a krnovský, nejvyšší zemský hejtman Horního a Dolního Slezska. 

Z manželství Karla Lichtenštejna (1569–1627) s Annou Marií (1581–1625), dcerou Jana Šembery Černohorského z Boskovic, vzešli čtyři potomci: Anna Marie (1597–1638), provdaná později za Maxmiliána Dietrichštejna, Františka Barbora (1604–1655), Karel Eusebius a Jindřich. Karel Eusebius byl vychován na pražské jezuitské koleji a potom absolvoval pětiletou kavalírskou cestu po Evropě. V letech 1639–41 zastával úřad vrchního slezského hejtmana, ale o další politickou kariéru neměl zájem a raději se věnoval uměleckým zálibám. Položil základy rodových uměleckých sbírek a obrazové galerie. Zajímal se o alchymii a intenzivně studoval architekturu. Vypracoval projekt na plumlovský zámek a zasloužil se o barokizace zámků v ve Valticích a Lednici, kde založil park, oranžérii a chov koní. Oženil se s Johanou Beatrix z Dietrichštejna a měl s ní syna Jana Adama Ondřeje (1657–1712), dcery Eleonoru Marii Rosalii (1647–1704), Marii Terezii (1650–1716) a Johannu Beatrix (1649–1672).

Tento kníže, známý spíše jako amatérský architekt, financoval v Opavě důslednou přestavbu chrámu svatého Jiřího a Vojtěcha, druhého největšího místního kostela, a patrně se podílel i na jeho projektu. Z jeho prostředků byla také postavena prvá část jezuitské koleje, přiléhající k zmíněnému chrámu. Tato stavba, dalšími generacemi rozšířená, je v současnosti největším opavským stavebním komplexem (nyní Zemský archiv).

PhDr. Josef Gebauer