Baumann von Blankenfels Anton

* 30. 4. 1849 Vídeň – + 12. 5. 1923 Opava

Generál rakouské armády.

Narodil se 30. dubna 1849 ve Vídni a byl evangelického vyznání. Od roku 1879 byl Anton Baumann ženatý. Jeho manželka Anna (* 5. července 1861) pocházela ze Sedmihradska z města Hernannstadt (dnes Sibiu v Rumunsku). Jejich dcera Anselma se narodila ve Vídni 17. února 1891 a byly učitelkou. V Opavě působila na zdejším reálném gymnáziu. Manželka i dcera byly katolického vyznání.

Dne 1. května 1906 byl Anton Baumann penzionován a 26. září 1907 nobilitován s přídomkem „von Blankenfels“, tehdy v hodnosti plukovníka. Dne 29. června 1909 byl povýšen do hodnosti generálmajora.

V Opavě žil penzionovaný generál od 1. října 1916. Rodina žila v Opavě v domě na Jahnově náměstí (dnes Husova) č. 8. Generál Anton Baumann von Blankenfels zemřel 12. května 1923 na následky srdeční nemoci. Ačkoli byl až do smrti evangelíkem, byl pohřben 14. května 1923 v katolické části hřbitova. Jeho manželka zůstala i po druhé světové válce v Opavě. Dožila se poměrně vysokého věku, zemřela 19. února 1954 v 93 letech. Byla pohřbena rovněž do rodinného hrobu. Ten v současnosti patří Dr. Milanu Pařízkovi, jenž žije ve švýcarském Luzernu.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 1, třída II, hrob 50)  Zobrazit hrob na mapě