Bezard rytíř von Johann

* 1826 - + 4. 7. 1890 Opava

Důstojník rakouské armády.

Jeho otec Andreas von Bezard byl majorem rakouské armády. Johann Bezard se jako major Haličského pěšího pluku č. 20 „Heinrich Prinz von Preussen“ zúčastnil prusko-rakouské války v roce 1866. Pluk byl nasazen v bojích u Náchodu a utrpěl těžké ztráty. Johann Bezard byl nasazen také v bitvě u Hradce Králové. Za své zásluhy v boji byl vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy a v této souvislosti byl povýšen 9. června 1879 do dědičného rytířského stavu.

Znak rodu Bezard tvoří polcený štít. V pravém červeném poli je šikmé zlaté břevno s červenou hvězdou, provázené nahoře železným, zlatě opeřeným šípem, dole zlatou lilií. Levé pole modro-stříbrně dělené, nahoře přísahající ruka, dole na zeleném trojvrší zlatá koruna. Dva klenoty na helmech, vpravo složená červená křídla se zlatým šikmým břevnem s červenou hvězdou; vlevo vyrůstá muž ve zlatem zdobeném brnění, s otevřenou přilbou se třemi pštrosími pery – stříbrným mezi modrými, s taseným mečem se zlatou záštitou v pravici a s levicí v bok. Přikryvadla vpravo červeno-zlatá, vlevo modro-stříbrná. Pod štítem na červené pásce zlatými písmeny heslo: PER ASPERA AD ASTRA (přes překážky ke hvězdám).

Manželkou Johanna von Bezard byla o dvacet let mladší Anna Maria (*1846), rozená Gartenauerová a pocházející z Lince. Společně měli tři děti. Prvorozený syn Johann se narodil v Krakově v roce 1871. Navštěvoval školy ve Znojmu a v Bílsku, poté vojenské školy v Košicích a v Hranicích na Moravě. Studia zakončil absolvováním Tereziánské vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě (1888–1892) a Vídeňské válečné školy (1895–1897). Několik let aktivně sloužil a poté se věnoval topografické práci na Vyšší válečné škole ve Vídni. V roce 1902 si nechal patentovat takzvaný Bezardův kompas, který vynalezl. Po první světové válce byl převeden do polské armády. Vyučoval na Vyšší vojenské škole ve Varšavě. V roce 1927 byl penzionován a žil na svém statku, který mu byl vyvlastněn v roce 1946. Zemřel zchudlý ve Vídni v roce 1954. Druhým dítětem manželů Bezardových byla dcera Marie, jež přišla na svět v roce 1875 ve městě Sambor (dnes Ukrajina). Nejmladší Clemens se narodil v roce 1877 ve Sczepanowě v Haliči. Absolvoval vojenskou školu v Košicích. Za první světové války sloužil na německé ponorce a zemřel v Jaderském moři 21. února 1918.

Rodina plukovníka Johanna von Bezard žila v Opavě od roku 1888. Bydleli v domě na Školském okruhu (dnes Olbrichova) č. 19 a poté na Těšínské č. 7. Po roce 1891 se vdova Anna von Bezard odstěhovala do svého rodného města. Zemřela v roce 1910.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 12, třída I, hrob 35)  Zobrazit hrob na mapě

Johann rytíř von Bezard zemřel v červenci 1890 ve věku 64 let na následky chrlení krve. Byl pochován na starém městském hřbitově v místech dnešního kostela sv. Hedviky. Po smrti jeho manželky Anny von Bezard v roce 1910, jež zemřela v Linci, byly oba zesnulí manželé uloženi do společného hrobu. Exhumace ostatků Johanna von Bezard proběhla 4. června 1910. Další zesnulí již do hrobu nebyli pohřbeni.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.