Springer Edler von Anton

* 3. 9. 1845 Zadar – + 31. 3. 1903 Opava

Důstojník rakouské armády.

Jeden z důstojníků rakouské armády, který je spojen s Opavou pouze místem svého posledního odpočinku. Narodil se v Zadaru v Dalmácii v rodině důstojníka. Absolvoval kadetku v Mariboru (dnes Slovinsko) a vídeňskou vojenskou akademii. V roce 1864 byl poručíkem. Zúčastnil se prusko-rakouské války v roce 1866. V roce 1873 navštěvoval vojenskou školu Springer byl autorem několika knih. Jeho příručka pro důstojníky generálního štábu se zvláštním zřetelem na jejich službu v poli. Kniha s názvem Handbuch für Offiziere des Generalstabes (mit besonderer Rücksicht auf deren Dienst im Felde) vyšla poprvé v roce 1888 a poté v několika dalších vydáních. Publikoval rovněž několik knih o rusko-turecké válce v letech 1877–1878.

Nobilitován byl v hodnosti plukovníka 5. listopadu 1894 s přídomkem Edler von Springer. V roce 1896 byl v hodnosti plukovníka velitelem 90. pěšího pluku haličského v Jaroměři. Dne 1. listopadu 1900 byl povýšen na generálmajora, což je nejnižší generálská hodnost. V témže roce byl vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy.

V Opavě nepobýval von Springer dlouho, pravděpodobně se sem přistěhoval krátce po roce 1901. Byl velitelem 10. pěší brigády. Bydlel s rodinou a dětmi v domě na Horním náměstí č. 58. Anton Edler von Springer náhle v noci 31. března 1903 ve věku 57 let. Podle své závěti si zemřelý nepřál, aby byl po smrti převezen do Vídně, ale stanovil místo své smrti i místem pohřbu, proto byl pochován na opavském městském hřbitově.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 11, třída I, hrob 24)  Zobrazit hrob na mapě

Pohřbu zesnulého generála se zúčastnilo množství důstojníků z Opavy a Krakova, stejně jako členové městské rady v čele s purkmistrem Emilem Rochowanským (hrob Městský hřbitov, skupina 9, arkády, hrob 2), prezident obchodní a živnostenské komory Anton Lemach (hrob Městský hřbitov, skupina 9, třída I, hrob 18-19) a úředníci zemské vlády slezské. Pohřební průvod se vydal 2. dubna 1903 ve 3 hodiny odpoledne od domu zesnulého po Ostrožné směrem ke hřbitovu. Na hřbitově byla vystřelena čestná salva. Následujícího dne v 8 hodin ráno byla za zemřelého sloužena v proboštském chrámu Panny Marie zádušní mše.

V hrobu je pochován pouze tento jediný zesnulý. Náhrobek ve tvaru ze šedé žuly má tvar pyramidy.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.