Dlouhé safari z Opavy do Keni

Obsah:  Životopisný příběh Joy Adamsonové

Napsala: Zuzana Beranová

Ilustrace: Oldřich Hyvnar

Odpovědná redaktorka: Jana Foltysová

Grafika: Aleš Orlík

Tisk: Tiskárna Grafico s. r. o.

Počet stran: 40

Rok vydání: 2022

Počet vydání: 1

Počet výtisků:  3 800

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-7572-031-3