Nad šálkem kávy: Příběhy opavských kaváren 1789–1989

Obsah: barevná publikace pojednávající o historii opavských kaváren

Autorka textu: Jaromíra Knapíková

K vydání připravily: Jana Foltysová, Kateřina Pelcová

Redaktorka: Kateřina Pelcová

Knihu připomínkoval: Martin Pelc

Spolupráce: Petra Kaniová

Fotografie trojrozměrných exponátů: Jakub Kožiál

Textové podklady k popiskům exponátů z Muzea Beskyd Frýdek-Místek a Muzea regionu Valašsko: Slavěna Jurčíková, Kamila Valoušková

Překlad německého resumé: Daniela Jakubková

Jazykové korektury: Jana Válková

Grafické zpracování: Martin Feikus

Tisk: Printo, spol. s r. o.

Vydáno ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací.

Počet stran: 201

Rok vydání: 2018

Počet vydání: První

Počet výtisků: 2 000 

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-7572-015-3