OPAVA CITY

Obsah: barevná fotografická publikace dokumentující soudobou Opavu a její historické i moderní budovy, parky či umělecká díla v prostoru

Jazykové mutace: angličtina, němčina, polština

Autor fotografií: Jan Langer

Redakce: Eva Sůrová

Grafické zpracování: Eva Dokoupilová

Překlady: Faktum, jazykové a vzdělávací centrum, Opava

Předtisková příprava fotografií: Roman Souček

Mapové podklady: Marek Drozdek

Tisk: Tiskárna Grafico s. r. o.

Počet stran: 157

Rok vydání: listopad 2020

Počet vydání: První

Počet výtisků: 2 000 

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-7572-026-9