OPAVA ve fotografiích

Obsah: barevná fotografická publikace dokumentující soudobou Opavu a život v ní ve čtyřech ročních obdobích

Autor fotografií: Roman Polášek

Grafické zpracování: Grafické studio pulary

Tisk: Tiskárna Printo, spol. s r. o.

Jazykové mutace: angličtina, němčina, polština

Překlad: Slůně – svět jazyků, jazyková škola a překladatelská agentura

Počet stran: 150

Rok vydání: 2013

Počet vydání: První

Počet výtisků: 2 000 

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-260-4590-8