Opavská NEJ

Obsah: barevná publikace představující dvakrát deset osobností, událostí a fenoménů, jimiž se město Opava zapsalo do dějin, a to nejen do těch „velkých“, politických a kulturních, ale i do dějin každodennosti, či přímo do dějin všedního dne

Autor konceptu: Martin Pelc

Autorka námětu, redakce, produkce: Kateřina Pelcová

Autoři hesel: Martin Čapský, Ondřej Haničák, Hana Komárková, Zdeněk Kravar, Martin Pelc, Jiří Peterka, Pavel Solnický, Jiří Šíl, Petr Tesař

Redaktoři: Martin Pelc, Kateřina Pelcová

Zodpovědná osoba za vydavatele, koordinátorka: Jana Foltysová

Překlad německých resumé: Mathias Becker

Jazykové korektury: Jana Válková

Obrazové materiály: Archiv der Universität Wien, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Bibliothek des Hauptinstituts für Rechtswissenschaft der Universität Wien, František Neubauer, František Šenk, Heimatkreisgemeinschaft Troppau e. V. / Troppauer Heimat-Chronik, Kamil Kolek, Moravský zemský archiv v Brně, Österreichische Nationalbibliothek, Rudof Dybowicz, Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, Silvia Tragner, Slezské zemské muzeum, Státní okresní archiv Opava, statutární město Opava, Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, Wilfried Gesierich, Zemský archiv v Opavě

Grafické zpracování: Martin Feikus

Tisk: GRAFICO spol. s r. o.

Vydáno ve spolupráci se Slezským zemským muzeem, Slezskou univerzitou v Opavě, Zemským archivem v Opavě.

Počet stran: 171

Rok vydání: 2019

Počet vydání: První

Počet výtisků: 2 000 

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-7572-020-7