Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie

Obsah: barevná publikace pojednávající o kongresu Svaté aliance – setkání představitelů pěti evropských velmocí v Opavě před 200 lety

Autoři textů: Marian Hochel, Ondřej Haničák, Jiří Šíl, Romana Rosová

Recenze: Jiří Jung, Michal Konečný

Fotografie a reprodukce: Kamil Valušek, Marcela Feretová, Miloš Strnad, Kateřina Žemličková, Jiří Šíl, Otto Chmelík, Ondřej Haničák, Jan Lebeda, Pavel Šafránek

Další zapůjčitelé předmětů a poskytovatelé obrazových materiálů: Albertina Museum Wien, Moravský zemský archiv v Brně, Muzeum města Brna, Národní archiv v Praze, Österreichische Nationalbibliothek, Státní oblastní archiv v Litoměřicích – pobočka Děčín, Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Opava, The Trustees of the British Museum, Vědecká knihovna v Olomouci, Vorarlberger Landesarchiv Bregenz

Koordinace a produkce: Jana Foltysová, Naděžda Glincová, Ondřej Haničák, Denisa Hradilová, Markéta Kouřilová, Ivana Maloušková, Kateřina Pelcová, Jiří Šíl

Jazykové korektury: Jana Válková

Překlad resumé: Jitka Šílová, Zdeněk Kravar

Grafické zpracování: Martin Feikus

Tisk: Tiskárna Grafico  s. r. o.

Vydáno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Opavskou kulturní organizací, Slezskou univerzitou v Opavě, Slezským divadlem Opava, Slezským zemským muzeem, Zemským archivem v Opavě.

Počet stran: 261

Rok vydání: 2020

Počet vydání: První

Počet výtisků: 1 000 

Prodej: Turistické informační centrum Opava