Opavský uličník: Historie a současnost ulic a náměstí

Obsah: barevná publikace dokumentující historii a současnost ulic a náměstí v Opavě

Autoři textů: Jaromíra Knapíková, Zdeněk Kravar

Editorka: Jaromíra Knapíková

Redaktorka: Jana Foltysová

Korektury: Magdaléna Hájková

Recenzovali: Karel Müller, Dalibor Halátek

Historické pohlednice a fotografie: sbírky Tomáše Elise a Jaromíry Knapíkové, fondy Státního okresního archivu Opava a Zemského archivu v Opavě

Současné fotografie: Anna Kůsová Sotolářová, Roman Konečný, Jana Foltysová, Jiří Siostrzonek, Pavel Kerlin, archiv Magistrátu města Opavy

Historické uliční tabule: Slezské zemské muzeum Opava

Mapové podklady: Statutární město Opava 2016

Zpracování mapových podkladů: Marek Drozdek

Grafické zpracování: Agentura API s.r.o.

Tisk: Profi-tisk group s.r.o.

Vydáno ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě.

Počet stran: 283

Rok vydání: 2017

Počet vydání: První

Počet výtisků: 2 000 

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-7572-000-9