PROMĚNY: OPAVA V OBRAZECH A FOTOGRAFIÍCH

Obsah: publikace pokoušející se o komplexní podchycení historické ikonografie Opavy od nejstarších dob až do 60. let 20. století

Fotografie: Slezské zemské muzeum, Státní okresní archiv Opava, Zemský archiv v Opavě

Editor: Dalibor Halátek

Autoři textu: Zdeněk Jirásek, Karel Müller, Dalibor Halátek

Seznamy: Dalibor Halátek, Karel Müller

Jazykové mutace: angličtina, němčina, polština

Překlady: Markéta Johnová, Henryk Kiedroń, PRIMA LINGUA s.r.o.

Grafické zpracování: Martin Feikus

Tisk: PROFI-TISK GROUP, s.r.o.

Počet stran: 277

Rok vydání: 2014

Počet vydání: První

Počet výtisků: 2 500 

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-87632-15-4