Proměny Opavy

Obsah: knižní publikace srovnávacích fotografií, kdy jsou v knize použity pauzovací papíry, díky nimž se krásně, plasticky překrývá současnost a minulost

Autor projektu: Jan Langer

Autor fotografií: Jan Langer

Textovou část zajistil: Zdeněk Kravar

Historické pohlednice poskytli: Tomáš Elis, Jaromíra Knapíková, Rudolf Dybowicz

Mapové podklady: Zemský archiv v Opavě

Zodpovědná osoba/koordinace za vydavatele: Eva Sůrová

Grafika: Martin Fajkus

Jazykové korektury: Jana Válková 

Tisk: Tiskárna Grafico s. r. o.

Počet stran: 125

Rok vydání: 2021, 2022

Počet vydání: 2

Počet výtisků:  800, 1 000

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-7572-029-0