Troppau 1945 Opava v roce nula

Obsah: publikace nabízející shrnutí aktuálních poznatků o událostech, k nimž došlo v Opavě a jejím nejbližším okolí od prosince roku 1944 do léta roku 1945

Editor: František Švábenický

Autoři textů: Branislav Dorko, Ondřej Kolář, Zdeněk Kravar, Jiří Ondera, Michal Plavec, Sofie Riemel, František Švábenický, Pavel Švec

Recenzovali: Stanislav Biman, Mečislav Borák

Korektury: Jana Válková

Překlad: Zdeněk Kravar

Rejstříky a obrazová příloha: František Švábenický

Obrazové reprodukce: Archiv obce Chvalíkovice, Římskokatolická farnost Opava-Komárov, SOkA Opava, statutární město Opava, SZM, VÚA-VHA, ZAO, Daniel Bahenský, Pavel Bezecný, John Calvin, Jan Dlugoš, Rudolf Dybowicz, Michal Košárek, Božena Martínková, Jiří Ondera, Dušan Pála, Marek Solár, Josef Střílka, František Šenk

Grafické zpracování: Martin Feikus

Tisk: PRINTO, spol. s r. o.

Počet stran: 229

Rok vydání: 2017

Počet vydání: Druhé (opravené a rozšířené)

Počet výtisků: 500

Prodej: Turistické informační centrum Opava

ISBN: 978-80-7572-007-8