008/2017 – Žádost – Smlouvy mezi Statutárním městem Opava a Českomoravskou komoditní burzou Kladno apod.

Podání dotazu: 23. 1. 2017

Poskytnutí informace:  7. 2 2017

Zveřejněno: 13. 2. 2017

Zpracovatel: odbor majetku města

Přílohy nejsou s ohledem na velikost souborů součástí veřejné odpovědi na dotaz. V případě zájmu budou poskytnuty konkrétnímu žadateli.

Ke stažení