009/2022 – Žádost o poskytnutí zadávacích dokumentací včetně příloh, realizovaných na základě výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva Vnitra a dodatečné informace k zadávacím podmínkám, týkající se těchto zadávacích dokumentací

Upraveno: 02.05.2022

Podání žádosti: 25. 02. 2022

Poskytnutí informací: 01. 03. 2022

Zveřejněno: 29. 04. 2022

Zpracovatel: odbor Kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy, oddělení veřejných zakázek

Ke stažení