013/2024 – Žádost o poskytnutí: 1. výše měsíčních platů ředitelů/ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Opavou v prosinci 2023, včetně všech příplatků a 2. Výše všech odměn ředitelů a ředitelek všech MŠ a ZŠ zřizovaných městem Opavou

Upraveno: 28.03.2024

013/2024 Žádost o poskytnutí: 1. výše měsíčních platů ředitelů/ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Opavou v prosinci 2023, včetně všech příplatků a 2. Výše všech odměn ředitelů a ředitelek všech MŠ a ZŠ zřizovaných městem Opavou v celém kalendářním roce 2023

Podání žádosti: 17. 03. 2024

Poskytnutí odpovědi: 18. 03. 2024

Zveřejněno: 28. 03. 2024

Zpracovatel: odbor školství

Ke stažení