029/2021 – Žádost – Poskytnutí informací a odborných podkladů (kopie listin, apod.)

Upraveno: 18.08.2021

Podání žádosti: 01. 07. 2021

Výzva k doplnění žádosti: 07. 07. 2021

Poskytnutí odpovědi: 13. 07. 2021

Zveřejněno: 18. 08. 2021

Zpracovatel: odbor výstavby a územního plánování

Přílohy nejsou součástí veřejné odpovědi na dotaz.

Ke stažení