043/2022 – Žádost o: 1) Seznam zvolených zástupců, 2) Seznam zaměstnanců ...

Upraveno: 12.12.2022

043/2022 – Žádost o: 1) Seznam zvolených zástupců, 2) Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení, 3) Organizační struktura, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, etický kodex, vše v aktuálním znění, 4) Plán rozpočtu na rok 2023 aktuální projekty a programy na další období
v úplném znění, atd., atp.

 

Podání žádosti: 07. 11. 2022

Poskytnutí informací: 21. 11. 2022

Zveřejněno: 09. 12. 2022

Zpracovatel: tajemník

Poznámka: přílohy nejsou součástí odpovědi zveřejněné na www stránkách města

Ke stažení