048/2017 – Žádost – Odborný dotaz na odbor životního prostředí

Podání dotazu: 25. 8. 2017

Výzva k doplnění žádosti: 28. 8. 2017

Doručení doplněné žádosti: 2. 10. 2017

Poskytnutí odpovědi:  17. 10. 2017

Zveřejněno: 26. 10.2017

Zpracovatel: odbor životního prostředí

Přílohy nejsou součástí veřejné odpovědi na dotaz. V případě zájmu budou poskytnuty konkrétnímu žadateli.