Kraj podpořil dvě osvětové kampaně

Upraveno: 21.12.2021
Ilustrační obrázek

Statutární město Opava každoročně realizuje projekt v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 zaměřený na realizaci osvětových kampaní. Nejinak tomu bylo i v roce 2021, kdy do realizace projektu vstoupila probíhající pandemie Covid-19. I přes tuto skutečnost se finanční podpory Moravskoslezského kraje podařilo realizovat dvě z původních pěti plánovaných osvětových kampaní.


V plném rozsahu tak proběhla akce Podpora třídění odpadů v Opavě prostřednictvím žákovských ekotýmů, kdy byly vytvořeny čtyři týmy žáků – tzv. Třídící patroly ze čtyř opavských ekoškol (ZŠ a MŠ Opava Vávrovice, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Šrámkova a Slezské gymnázium Opava). 

„Tyto týmy byly proškoleny a vybaveny vzdělávacími pomůckami a za doprovodu pedagoga a úředníka magistrátu navštíví na vyžádání občany Opavy a vysvětlí jim, jak odpad lépe třídit, jaké složky kam odkládat, aby byl objem jejich komunálního odpadu co nejnižší,“ řekla Petra Vlčová z odboru rozvoje města a strategického plánování. Cílem osvětové kampaně byla podpora třídění odpadů v Opavě a zvýšení podílu tříděných složek a snížení množství komunálního odpadu odváženého na skládku.

V rámci druhé realizované osvětové kampaně proběhl cyklus vzdělávacích seminářů pro účastníky komunitního plánování i veřejnost. „Proběhly tak semináře zaměřené na pozitivní myšlení, práci se stresem, zvládání náročných situací při práci s klientem, prevenci syndromu vyhoření a zvyšování úrovně života klientů prostřednictvím kvalitní nutriční péče,“ dodala Petra Vlčová. 

Roman Konečný
tiskový mluvčí