Aktualizace strategického plánu - zapracování připomínek

Upraveno: 16.12.2019

Aktualizace strategického plánu je realizována v rámci projektu „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy“ spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.04/4.1.01/89.00090

V roce 2013 bylo rozhodnuto o aktualizaci stávajícího Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020. Tento krok je vhodné učinit zejména z důvodu změněných ekonomických podmínek oproti roku 2007 a samozřejmě i na základě metodických poznatků, že každý dlouhodobý plán rozvoje musí procházet průběžnou revizí a aktualizací. Aktualizace strategického plánu tak probíhá od března 2013 do září 2014.
Předpokládaný harmonogram prací na aktualizaci strategického plánu: 1. sběr podnětů pro aktualizaci ze strany širší veřejnosti (březen 2013 - březen 2014); 2. projednání základních kontur aktualizace Řídící skupinou + činnosti jednotlivých pracovních skupin (září 2013 - září 2014); 3. projednání aktualizovaného strategického plánu s veřejností (březen 2014, červenec 2014, září 2014); 6. projednání aktualizovaného strategického plánu v ZMO (září/prosinec 2014).

DOSAVADNÍ VÝSTUPY AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU MĚSTA
Motto:
"Bílá Opava – pravé místo pro život"

Vize:
„Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností seberealizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města, jeho bezpečnost a dostupnost – to vše a ještě mnohem více bude základem plnohodnotného a zdravého života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane ještě příjemnějším a přitažlivějším místem pro život.“

Statutární město Opava i nadále v rámci svého rozvoje pracuje s pěti problémovými oblastmi, ve kterých chce do roku 2020 dosáhnout stanovených globálních cílů prostřednictvím realizace opatření v jednotlich prioritách.

Návrh aktualizace strategického plánu - priorty a opatření naleznete v příloze této zprávy.

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU - OPATŘENÍ A AKTIVITY

Dne 18. 3. 2014 proběhlo v Domě umění v Opavě 1. veřejné projednávání procesu aktualizace strategického plánu města. Občanům byly představeny priority a opatření pěti rozvojových oblastí. Zároveň probíhal do 1. 4. 2014 vč. připomínkovací proces k návrhu aktualizace strategického plánu pro jeho část OPATŘENÍ A AKTIVITY. Veškeré došlé náměty byly během měsíců duben a květen 2014 předloženy k projednání na příslušných pracovních skupinách a jednáních Řídícího výboru aktualizace strategického plánu. Způsob vypořádání připomínek naleznete v přiloženém dokumentu.