MŠ Olomoucká – rekonstrukce školky

Stav projektu: Povedlo se
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Ekologická stopa města / Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 07/2017 – 08/2017
Registrační číslo projektu: 7595
Poskytovatel dotace: Rozpočet města
Zhotovitel: Ing. ILLÍK - RAIL spol. s.r.o.
Celkové náklady projektu: 3.209.657,00 Kč

Rekonstrukcí bylo provedeno zateplení fasády a rekonstrukce střechy. V rámci oprav bylo provedeno – zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem včetně architektonického řešení, rekonstrukce střechy a přidružené stavební práce. Realizací došlo ke snížení úspory energií v budově mateřské školky a zkvalitnění celkového vzhledu budovy.