Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové

Stav projektu: Probíhá
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Ekologická stopa města / Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 01/2020 – 05/2021
Poskytovatel dotace: Integrovaný regionální operační program
Zhotovitel:

Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava

Celkové náklady projektu: 26.863.844,80 Kč
Celková výše dotace: 21.368.120,58 Kč

Podstatou projektu je přístavba objektu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2, ve které bude vytvořeno 6 nových odborných učeben (multimediální učebna chemie, multimediální jazyková laboratoř, multimediální učebna fyziky, robotická dílna a dvě počítačové) včetně nezbytného zázemí těchto učeben.

Dále se zde plánuje zřízení poradenského pracoviště rekonstrukcí stávajících prostor školy (bývalého bytu školníka) a zajištění bezbariérového přístupu školy. Součástí projektu budou také zahradní úpravy v areálu školy včetně pořízení základního mobiliáře.

Na realizaci projektu byla poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím IROP ITI.