Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS IV. etapa

Stav projektu: Povedlo se
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním příslušenstvím
Realizace: 04/2019 – 10/2019
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR
Zhotovitel: Bude vybrán na základě veřejné zakázky
Celkové náklady projektu: 810.260,77 Kč
Celková výše dotace: 550.000,00 Kč
Odkaz na mapu: Zobrazit na mapovém portálu města

Účelem projektu je rozšíření Městského kamerového a dohledového systému o 3 nové kamerové body, pořízení 2 ks LED TV monitorů pro možnost sledování více kamer současně na dohledovém pracovišti PČR a pořízení optického Switche včetně SFP modulů pro sloučení stávajících optických vláken a přidání nových optických vláken.