Telematika Opava 2019

Stav projektu: Probíhá
Plány: Strategický plán města
Indikátory: Ekologická stopa města 
Realizace: 04/2021 – 10/2022
Poskytovatel dotace: Operační program doprava / Státní fond dopravní infrastruktury
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Celkové náklady projektu: 34.448.663,26 Kč
Maximální výše dotace: 29.281.363,77 Kč

 

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení plynulosti provozu a jeho monitoring na 4 světelně řízených křižovatkách a 1 přechodu ve statutárním městě Opava, na hlavním průjezdovém tahu městem.

Dílčí cíle projektu:
-    Zvýšit bezpečnost silničního provozu (i v nočních hodinách);
-    Zlepšit řízení dopravního provozu;
-    Zvýšit kapacitu předmětných křižovatek a jejich synchronizace/návaznost na sebe; 
-    Optimalizovat najížděcí a vyklízecí časy;
-    Snížit/zkracovat tvorbu front vozidel;
-    Snížit pravděpodobnost vzniku zbytkových front;
-    Preference záchranných složek IZS a MHD tak, aby došlo k plynulému a rychlejšímu průjezdu městem.