ZŠ Otická (zateplení+výměna oken+střecha) včetně velké nástavby

Stav projektu: Povedlo se
Plány: Environmentální výchova a osvěta / Strategický plán města
Indikátory: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Realizace: 07/2018 – 06/2019
Registrační číslo projektu: -
Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.
Celkové náklady projektu: 39.306.934,80 Kč
Odkaz na mapu: Zobrazit na mapovém portálu města

Podstatou projektu bylo zateplení budovy základní školy na Otické ulici v Opavě, včetně výměny oken, rekonstrukce střechy a kotelny. V rámci projektu byla plánována také nástavba nad tělocvičnou, díky které vznikla nová odborná učebna EVVO spolu se zázemím.

Prostřednictvím realizace tohoto projektu bude zajištěn lepší tepelný komfort budovy, současně dojde k úspoře výdajů na energie. Zároveň dojde k navýšení počtu odborných učeben, což bude mít za následek kvalitnější a pestřejší výuku žáků této školy.