Koncepce zahraniční spolupráce

Zastupitelstvo města Opavy schválilo na svém zasedání ze dne 12. prosince 2011 dokument „Priority a směřování zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy v letech 2011-2014“ (číslo usnesení 158/08 ZM 11). Tento materiál je veřejný, závazný a definuje zahraniční politiku města v nejbližších letech. V dokumentu se jednoznačně uvádí, které činnosti jsou prioritní a co by na druhou stranu nemělo být do budoucna podporováno z rozpočtu města. S ohledem na omezené finanční zdroje bude při rozhodování o realizaci či podpoře dílčích projektů přihlíženo k prioritám stanoveným v tomto dokumentu.

Ke stažení