Seznam členů ZMO pro volební období 2006-2010

Upraveno: 02.11.2022

Seznam členů ZMO pro volební období 2006-2010.

Primátor 2006-2010: 

STANJURA Zbyněk, Ing. člen ODS

Náměstci primátora 2006-2010: 

HORÁK Jaroslav, Mgr. člen ČSSD 
MALIŠ Pavel, Ing. arch. člen ODS 

Členové rady 2006-2010: 

BUREŠ Karel člen ODS 
CVEK Milan, MUDr. člen SNK - ED 
HORÁK Jaroslav, Mgr. člen ČSSD 
MALIŠ Pavel, Ing. arch. člen ODS 
PÍŠALA Jan, Mgr. člen ČSSD 
SLAVATA David, Ing. Ph.D. člen ODS 
STAŇO Marián, MUDr. člen ODS 
STANJURA Zbyněk, Ing. člen ODS 
VÁGNER Pavel, MUDr. člen ČSSD 
VESELÝ Marek, Ing. člen ODS 
ŽÍDEK Daniel člen ČSSD 

Členové zastupitelstva 2006-2010: 

BENNA Daniel, Ing. člen ODS
BĚRSKÝ Kamil, MUDr. člen ODS 
BRADY Pavla, Ing. členka CHZ-VM 
BURDA Jaroslav, PhDr. člen SNK ED 
BUREŠ Karel člen ODS 
CVEK Milan, MUDr. člen SNK ED 
DOHNAL Ota člen ODS 
DRÁBEK Ivan, MUDr. člen KDU ČSL 
*DVOŘÁK Alois, MUDr. člen ČSSD úmrtí 
FICEK Miroslav člen ČSSD 
FIŠER Lubomír člen KSČM 
GREGR Josef člen ODS 
HANUŠ Jan člen KDU-ČSL 
HORÁK David člen ČSSD 
HORÁK Jaroslav, Mgr. člen ČSSD 
CHAMRÁTH Rudolf, Ing. člen KDU-ČSL 
JAROŠ Dušan, RSDr. člen KSČM 
**JAVORSKÝ Vladimír,Ing. člen KSČM nastoupil jako člen ZMO po MgA. Petru Škarohlídovi (úmrtí) dne 25. 10. 2008 
KALUS Jaromír, PhDr. člen ODS 
**KLÍMA Jiří, Ing. člen ČSSD nastoupil jako člen ZMO na uvolněný mandát po Ing. Igoru Kašporovi 23.12.2006 
* KAŠPAR Igor, Ing. člen ČSSD vzdání se mandátu ke dni 22. 12. 2006 
KLUČKA Václav, Ing. člen ČSSD 
KNAPÍK Jiří, Doc.PhDr. člen ČSSD 
KOVÁŘ Jan, Ing. arch. člen KDU-ČSL 
KRAJÍČEK Miroslav,Ing. člen ODS 
KREJČÍ Michal člen CHZ-VM 
MALIŠ Pavel, Ing. arch. člen ODS 
MALOTA Oldřich, Bc. člen ODS 
* MESSE Alexander, JUDr. Ph.D. člen ČSSD vzdání se mandátu 
**MĚCHOVÁ JITKA členka ČSSD nastoupila jako členka ZMO na uvolněný mandát po JUDr. Meesem dne 25. 5. 2010 
MLČOCH Jiří, JUDr. člen ODS 
MRÁZEK Jan, RNDr., Ing.Doc. CSc. člen SNK ED 
OPÁLKA Miroslav, RSDr. člen KSČM 
PĚČONKA Libor, Ing. člen KSČM 
PÍŠALA Jan, Mgr. člen ČSSD 
**PROCHÁZKOVÁ OLGA, MgA. členka ČSSD nastoupila jako členka ZMO na uvolněný mandát po Bc. Štenclové dne 3. 2. 2009 
RAMBOUSEK Jan, MUDr. člen ODS 
**SZALACSI Petr člen ČSSD nastoupil jako člen ZMO místo MUDr. Aloise Dvořáka (úmrtí) dne 27. 8. 2009 
SLAVATA David, Ing. Ph.D. člen ODS 
SOBOTKA Jindřich MUDr. člen ČSSD 
STANJURA Zbyněk, Ing. člen ODS 
STAŇO Marián, MUDr. člen ODS 
ŠINDLEROVÁ Irena, Mgr. členka ODS 
*ŠKAROHLÍD Petr, MgA. - úmrtí 
*ŠTENCLOVÁ Pavla, Bc. vzdání se mandátu ke dni 2. 2. 2009 
TUREK Vojtěch, Ing. člen KDU-ČSL 
VÁGNER Pavel, MUDr. člen ČSSD 
VESELÝ Marek, Ing. člen ODS 
VLČEK Václav, MUDr. člen ODS 
ŽÍDEK Daniel člen ČSSD 

* zastupitelé, kteří působili v Zastupitelstvu statutárního města Opavy pouze část volebního období a kteří se v průběhu volebního období svého mandátu vzdali nebo došlo k úmrtí 
**zastupitelé, kteří působili v Zastupitelstvu statutárního města Opavy pouze část volebního období, a to od ukončení mandátu jiného zastupitele