Komise Rady města Opavy

Rada města může zřizovat komise jako své iniciativní a poradní orgány. Svá stanoviska a náměty předkládají jednotlivé komise radě města. 

Dne 31. 10. 2022 zřídila Rada statutárního města Opavy tyto komise:

 

DOPRAVNÍ KOMISE (9 členů)

Předseda:

Milan SEMERA 

Členové:

Ing. Daniel BENNA

Bc. Jan HRAZDIL

Ing. Lumír MĚCH

Bc. Jakub KOPŤÁK

Ing. Silvie OKÁLOVÁ

Ing. Karel PAVELEK

Přemysl PTÁŠNÍK

Ing. Michal ŠTĚPÁNEK

 

ENERGETICKÁ KOMISE (12 členů)

Předsedkyně:

Ing. Karin PĚLUCHOVÁ

Členové:

Mgr. Dalibor BÁRTA

Leopold BENDA

Ing. Martin GIRÁŠEK

Mgr. Zdeněk FRÉLICH

Radim HOŘANSKÝ

Mgr. Petr ORIEŠČÍK

Přemysl PTÁŠNÍK

Milan SEMERA

Ing. Vojtěch ŠIMETKA

Jakub ZYGULA

Ing. Michal JEDLIČKA - členem komise jmenován s účinností od 9.2.2023

Usnesením č. 451/10/RM/23/2 byl stanoven počet členů Energetické komise na 12

 

KOMISE PRO INFORMATIKU (9 členů)

Předseda:

Ing. Pavel MARTÍNEK

Členové:

Kamil BARTOŠ   

Mgr. Dominik JANKŮ

Roman KOVÁŘ  

Jiří KORENÍK

Pavel MĚKÝS

Tomáš MLÝNEK

Bc. Roman ROJEK

Lukáš SCHÖLZIG  

 

KULTURNÍ KOMISE (11 členů)

Předseda:

MgA. Daniel VOLNÝ

Členové:

Tomáš FEIK   

Lukáš GRACA  

Mgr. Simona HORÁKOVÁ

Miroslav KOŘISTKA

PhDr. Zdenka PFEFFEROVÁ

MgA. Lukáš POLEDNA, Ph.D.

Adam POŠTOLKA   

Hana ŘÍČNÁ  

Ing. Jan STEJSKAL 

Michal STALMACH 

 

MAJETKOVÁ KOMISE (11 členů)

Předseda:

Ing. Romeo DOUPAL

Členové:

Tadeáš BRÍDA

Radomír DOBRUŠ

Linda JAVORSKÁ

Roman KOVÁŘ            

Bc. Jakub KOPŤÁK

Tomáš PCHÁLEK

Kamil RUČIL

Milan SEMERA

Ing. Jiří ŠTINDL, Ph.D. 

Ing. Ondřej VESELÝ, MBA

 

KOMISE PRO URBANISMUS A INVESTICE (9 členů)

Předseda:

Ing. Romeo DOUPAL

Členové:

Bc. René ČERNOHORSKÝ

Radim HOŘANSKÝ

Ing. Jaroslav KANIA

Ing. Romana LALÁKOVÁ

Ing. arch. Tomáš LEHNERT

Mgr. Petr ORIEŠČÍK

Ing. Michal ŠTĚPÁNEK

Lukáš VANĚK

 

KOMISE PRO KOMUNITNÍ PLÁN A SOCIÁLNÍ VĚCI (9 členů)

Předseda:

PhDr. Igor HENRYCH, Ph.D.

Členové:

Bc. René ČERNOHORSKÝ

Bc. Jonáš JELÍNEK

Linda JAVORSKÁ

Mgr. et. Mgr. Marta KOLAŘÍKOVÁ

Mgr. Miroslava KONEČNÁ

PhDr. Zdenka PFEFFEROVÁ

Simona STREITOVÁ

Simona TĚLUPILOVÁ

 

KOMISE PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENCI KRIMINALITY (11 členů)

Předsedkyně:

Mgr. Simona HORÁKOVÁ

Členové:

Mgr. Dalibor BÁRTA

Linda JAVORSKÁ

Mgr. Kateřina JANKŮ, Ph.D.

Mgr. Monika KLAPKOVÁ

Mgr. Miroslava KONEČNÁ

Mgr. Jan KREKÁŇ

Ing. Kateřina KREJČÍ, MBA

PhDr. Zdenka PFEFFEROVÁ

Mgr. Milan ŠMÍD

Bc. Ivo ŠPIČÁK

 

SPORTOVNÍ KOMISE (11 členů)

Předseda:

Ing. Jaroslav KANIA

Členové:

Ing. Martin FAJKA

Dalibor FIŠER

Mgr. Pavel KANIA

Ladislav KREISEL

Miroslav MAŘÁDEK

Stanislav PEŠÁT

Mgr. Jan SCHAFFARTZIK

Ing. Jiří ŠTINDL, Ph.D.

David ŠŤASTNÝ

Ing. Radim VYSOCKÝ

 

KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY  (10 členů)

Předseda:

MUDr. Dalibor HUDEC, MBA

Členové:

Mgr. Dalibor HALÁTEK

PhDr. Igor HENDRYCH, Ph.D.

Mgr. Simona HORÁKOVÁ

Ing. Michal JEDLIČKA

Mgr. Monika KLAPKOVÁ

Miroslav KOŘISTKA

Mgr. Radana PETRŽELOVÁ

Martin ŠATNÝ

MgA. Daniel VOLNÝ