11.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 4. června  2012

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 24.05.2012

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

11. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  4. června 2012 v 15.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

           Program

11.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy,

konaného dne 4. června  2012 v 15.00 hodin

          

1/11      Zahájení

2/11      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/11      Schválení programu ZMO

4/11      Záměr využití Dukelských kasáren v Opavě

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracoval Ing. Petr Šnejdar

         5/11      Kupní smlouva - Sundance

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali  Ing. Jiří Elbl, Bc. Pavel Vltavský

6/11      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

7/11      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

  1. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 4. 6. 2012

1. Úvod 

1/11      Zahájení

2/11      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/11      Schválení programu ZMO

           2.   Odbor rozvoje a strategického plánování

4/11                  Záměr využití Dukelských kasáren v Opavě

           3.   Odbor majetku města

5/11      Kupní smlouva - Sundance

4.   Ostatní

6/11      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

7/11      Závěr