14. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 21. listopadu 2012

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 8. 11. 2012

POZVÁNKA

Svolávám podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

14. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy
na středu dne 21. listopadu 2012 v 15.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera,

Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. v.r.
primátor

Program 14. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne 21. listopadu 2012 v 15.00 hodin

1/14 Zahájení

2/14 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/14 Schválení programu ZMO

4/14 Bytový dům „Rohlík“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě

písemně předkládá Ing. Pavla Brady
zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Mgr. Tomáš Kubný

5/14 Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská – prominutí pohledávky

písemně předkládá p. Daniel Žídek
zpracovala Ing. Jana Onderková

6/14 Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická – prominutí pohledávky

písemně předkládá p. Daniel Žídek
zpracovala Ing. Jana Onderková

7/14 Městský dopravní podnik Opava, a.s. - informace

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

8/14 Návrh na volbu zástupce města do dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., v níž má město majetkovou účast

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Mgr. Antonín Binar, Bc. Jana Müllerová

9/14 Dotace ostatní, použití finančních prostředků z odvodu loterií a jiných podobný her za rok 2012

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracovali Představenstvo SFC a.s., Ing. Pavla Brady, předsedkyně představenstva,
Bc. Radim Matýsek, ekonomicko-technický manažer, Představenstvo HALA OPAVA a.s.,
p. Michal Krejčí, předseda představenstva, p. Ladislav Schreiber, ředitel společnosti,
Ing. Miroslav Drössler, pí Ruth Hrbáčová

10/14 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

 • Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 05. 9. 2012 do 08. 11. 2012 
 • Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 14. 9. 2012 do 08. 11. 2012

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

11/14 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 14. 9. 2012

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracovala pí Renata Zahradníková

12/14 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

13/14 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

14/14 Závěr

 

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ ZASEDÁNÍ ZMO DNE 21. 11. 2012

1. Úvod

 • 1/14 Zahájení
 • 2/14 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
 • 3/14 Schválení programu ZMO

2. Odbor finanční a rozpočtový

 • 9/14 Dotace ostatní, použití finančních prostředků z odvodu loterií a jiných podobný her za rok 2012

3. Odbor majetku města

 • 4/14 Bytový dům „Rohlík“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě

4. Odbor přípravy a realizace investic

 • 5/14 Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská – prominutí pohledávky
 • 6/14 Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická – prominutí pohledávky

5. Kancelář primátora

 • 7/14 Městský dopravní podnik Opava, a.s. - informace
 • 8/14 Návrh na volbu zástupce města do dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., v níž má město majetkovou účast

6. Kancelář tajemníka

 • 10/14 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst.1 zákona o obcích: Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 05. 9. 2012 do 08. 11. 2012, Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od 14. 9. 2012 do 08. 11. 2012
 • 11/14 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 14. 9. 2012
 • 12/14 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. Ostatní

 • 13/14 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO
 • 14/14 Závěr