20. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 21. října 2013

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne  8. 10. 2013

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

20. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 21. října 2013 ve 13.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.     v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

20.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne  21. října 2013 ve 13.00 hodin

1/20      Zahájení

2/20      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/20      Schválení programu ZMO

4/20      Smlouva o poskytování služeb se zaručeným výsledkem

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

5/20      Návrh na volbu zástupců města do představenstva a dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., v níž má město majetkovou účast

písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali  pí Renata Zahradníková,  Mgr. Antonín Binar

6/20      Kupní smlouva – Bytový dům „Rohlík“

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková

           7/20      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

8/20      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 20. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 21. 10. 2013

1. Úvod 

  1/20    Zahájení

  2/20    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/20    Schválení programu ZMO

2. Odbor majetku města

4/20      Smlouva o poskytování služeb se zaručeným výsledkem

6/20      Kupní smlouva – Bytový dům „Rohlík“

3. Ostatní

 5/20     Návrh na volbu zástupců města do představenstva a dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., v níž má město majetkovou účast

 7/20     Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

 8/20     Závěr