5. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 2. června 2011

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne   24. 5. 2011

P O Z V Á N K A

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

svolávám tímto podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

na čtvrtek dne 2. června 2011 v 16.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída č. 39, Opava

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.,

primátor

Program 5. zasedání

Zastupitelstva města Opavy konaného dne 2. 6. 2011

1/5       Zahájení

2/5       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/5       Schválení programu ZMO

4/5       Zvýšení základního kapitálu KIC Odpady, a.s.

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali  Ing. Jiří Elbl, Miroslav Drössler, Ing. Ladislava Halfarová, Mgr. Antonín          Binar

5/5       Závěr