10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 23. listopadu 2015

Upraveno: 03.12.2019

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konané v mimořádném termínu v pondělí dne 23. listopadu 2015 v 9.00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Martin Víteček  v.r.

primátor

Program 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 

konaného dne 23. 11. 2015 od 9.00 hodin

1/10      Zahájení

2/10      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/10      Schválení programu ZMO

4/10      Založení městské společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.

            (písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek, zpracovali Mgr. Dalibor Halátek,  Ing. Libor Witassek, MBA)

5/10      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/10      Závěr