5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 17. dubna 2015

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 7. 4. 2015

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pátek dne 17. dubna 2015 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Bc. Martin Víteček  v.r.

primátor

 Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 17. dubna 2015 v 9.00 hodin

1/5       Zahájení

2/5       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/5       Schválení programu ZMO                         

4/5       Městské lesy Opava, příspěvková organizace

5/5       Městský dopravní podnik Opava, a.s.

6/5       Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

7/5       Technické služby Opava, s.r.o.

8/5       Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

 -  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 25. 02. 2015

    do 07. 04. 2015

 -  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 06. 03. 2015 

    do 07. 04. 2015

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

9/5       Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

10/5      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 5. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 17. 4. 2015

1. část 

  1/5     Zahájení

  2/5     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/5     Schválení programu ZMO

2. část

  4/5     Městské lesy Opava, příspěvková organizace

  5/5     Městský dopravní podnik Opava, a.s.

  6/5     Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

  7/5     Technické služby Opava, s.r.o.

3. část

  8/5     Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

 -  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 25. 02. 2015

    do 07. 04. 2015  

 -  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 06. 03. 2015

    do 07. 04. 2015

  9/5     Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

10/5      Závěr