8. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 17. srpna 2015

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 6. 8. 2015

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

8. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 17. srpna 2015 v 16.00 hodin

do zasedací místnosti v budově Radnice, Horní náměstí 69, Opava

Bc. Martin Víteček  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

8. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 17. srpna 2015 od 16.00 hodin

1/8       Zahájení

2/8       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/8       Schválení programu ZMO

4/8       Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 460/09/LCD ze dne 23. 4. 2009 mezi SMO a ČS a.s.

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

5/8       Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/8       Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 8. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 17. 8. 2015

1. část 

1/8       Zahájení

2/8       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/8       Schválení programu ZMO

2. část

4/8                   Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 460/09/LCD ze dne 23. 4. 2009 mezi SMO a ČS a.s.

3. část

5/8       Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/8       Závěr