15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 16. května 2016

Upraveno: 04.12.2019

Opava 4. 5. 2016

P O Z V Á N K A

Svolávám podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

na pondělí dne 16. května 2016 v 15.00 hodin

do zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69 

Ing. Radim Křupala v.r. primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 16. května 2016

1/15 Zahájení

2/15 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/15 Schválení programu ZMO

4/15 Vybudování rekreační oblasti „Stříbrné jezero“ – 1. etapa – dokumenty související s budoucí realizací veřejné zakázky vyhlašované Ministerstvem financí ČR písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

5/15 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/15 Závěr NÁVRH POSTUPU PROJ

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 15. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 16. 5. 2016 

1. část

1/15 Zahájení

2/15 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/15 Schválení programu ZMO 2. část náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

4/15 Vybudování rekreační oblasti „Stříbrné jezero“ – 1. etapa – dokumenty související s budoucí realizací veřejné zakázky vyhlašované Ministerstvem financí ČR 3. část

5/15 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/15 Závěr