18. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 19. října 2016

Upraveno: 04.12.2019

Opava 6. 10. 2016

P O Z V Á N K A

Svolávám podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

na středu dne 19. října 2016 v 16.00 hodin

do zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69

Ing. Radim Křupala v.r. primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

Program 18. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 19. října 2016

1/18 Zahájení

2/18 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/18 Schválení programu ZMO

4/18 Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 – 2016 písemně předkládá p. Josef Stiborský zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

5/18 Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem písemně předkládá p. Josef Stiborský zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

6/18 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 písemně předkládá Ing. Martin Víteček zpracovali Renata Zahradníková, Martin Koky

7/18 Petice občanů města Opavy za zrušení plánované dražby lukrativních budov v centru Opavy – ze dne 19. 9. 2016 ve věci dražby domů Horní náměstí 62, 66 a 63 v Opavě písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis zpracovala pí Renata Zahradníková

8/18 Dukelské kasárny – prodej části pozemků, věcná břemena – NOVUS BIKE písemně předkládá Ing. Martin Víteček zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková

9/18 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě – pozemky Olomoucká – Purkyňova písemně předkládá Ing. Martin Víteček zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

10/18 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

11/18 Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 18. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 19. ŘÍJNA 2016

1. část

1/18 Zahájení

2/18 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/18 Schválení programu ZMO

2. část 1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček

6/18 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 – sport

8/18 Dukelské kasárny – prodej části pozemků, věcná břemena – NOVUS BIKE

9/18 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě – pozemky Olomoucká – Purkyňova

3. část náměstek primátora p. Josef Stiborský

4/18 Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 – 2016

5/18 Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem

4. část – Ostatní

7/18 Petice občanů města Opavy za zrušení plánované dražby lukrativních budov v centru Opavy – ze dne 19. 9. 2016 ve věci dražby domů Horní náměstí 62, 66 a 63 v Opavě

10/18 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

11/18 Závěr