19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 14. října 2016

Upraveno: 04.12.2019

Opava 7. 10. 2016

P O Z V Á N K A

Svolávám podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

na pátek dne 14. října 2016 v 9.00 hodin

do zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69

Ing. Radim Křupala v.r. primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

Program 19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy,
konaného dne 14. října 2016

1/19 Zahájení

2/19 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/19 Schválení programu ZMO

4/19 Revokace usnesení č. 32

4/16 ZM 16 Dražba Horní náměstí 62, 66 a usnesení č. 32

5/16 ZM 16 Dražba Horní náměstí 63 obsahová náplň tohoto bodu, tj. návrh usnesení a důvodová zpráva nebyla součástí žádosti, předpokládáme tedy, že obojí bude předloženo ústní formou přímo na zasedání zastupitelstva města

5/19 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/19 Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 19. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 14. ŘÍJNA 2016 

1. část

1/19 Zahájení

2/19 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/19 Schválení programu ZMO

2. část

4/19 Revokace usnesení č. 32

4/16 ZM 16 Dražba Horní náměstí 62, 66 a usnesení č. 32

5/16 ZM 16 Dražba Horní náměstí 63 3. část

5/19 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/19 Závěr