24. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 9. srpna 2017

Upraveno: 04.12.2019

Opava 25. 7. 2017

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

24. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na středu dne 9. srpna 2017 v 16.00 hodin

do zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky,  Horní nám. 69

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

24. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 9. srpna 2017

1/24      Zahájení

2/24     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/24      Schválení programu ZMO

  1. Dotační titul MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

5/24      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/24      Závěr

Materiál zařazen na program zastupitelstva dodatečně přímo na zasedání dne 9. 8. 2017:

7/24      Spoluúčast SMO na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace zastřešení hlediště Tyršova stadionu v Opavě“

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 24. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 9. SRPNA 2017

1. část 

  1/24    Zahájení

  2/24    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/24    Schválení programu ZMO

2. část            

  1. Dotační titul MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

  7/24    Spoluúčast SMO na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace zastřešení hlediště Tyršova stadionu v Opavě“

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

3. část

  5/24    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

  6/24    Závěr