1. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 5.11. 2018

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

1. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 5.11.2018 v 15:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Program

1.

Zahájení, státní hymna
předkládá Ing. Radim Křupala

2.

Složení slibu člena zastupitelstva města
předkládá Ing. Radim Křupala

3.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

4.

Schválení programu ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

5.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

6.

Volba členů volební komise pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města (materiál byl přímo na zasedání ZMO stažen z programu)
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

7.

Stanovení celkového počtu členů rady města, stanovení počtu náměstků primátora a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

8.

Volba primátora
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

9.

Volba náměstků primátora a dalších členů rady města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

10.

Určení 1. náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

11.

Pověření k řízení Městské policie Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

12.

Svěření úkolů primátorovi města a náměstkům primátora
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

13.

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům a další zásady odměňování
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Magda Handlosová

14.

Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, volba předsedů a členů
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

15.

Stanovení termínu konání 2. zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

16.

Slezský fotbalový club Opava a.s. - zrušení usnesení č. 715/35 ZM 18 ze dne 4. 10. 2018
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

17.

Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Magda Handlosová

18.

Závěr
předkládá primátor

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                                                                        Ing. Radim Křupala v. r.

                                                                                                                 primátor města